,,Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.”

20.-25. července 2016 - Dny v polských diecézích

25.-31. července - Světový den mládeže v Krakově