Zveme Vás na Den farnosti, který se bude konat 26. června 2016 od 14ti hodin v prostorech farního dvora.


,,Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.”

20.-25. července 2016 - Dny v polských diecézích

25.-31. července - Světový den mládeže v Krakově