Zveme Vás všechny v neděli 25. června 2017 od 14:00 na faru, farní dvůr a farní zahradu, kde se uskuteční farní den.