Otec karmelitán Vojtěch Kodet měl v duchovní obnovu v sobotu 8. října. Proběhla v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Ráno byla mše svatá. Po ní následovaly dvě přednášky, jedna byla o milosrdenství, druhá o rodičovství. Vše se zakončilo adorací se zpěvy místní scholy. Jako bonus ještě následovala autogramiáda v nedalekém karmelitánském knihkupectví, kde jste si mohli osobně popovídat s otcem a koupit si knížku.