Jste zváni na adoraci do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově.
Probíhá ve čtvrtek od 19:00 do 20:00.
S novým školním rokem začíná opět pravidelně nacvičovat i kyjovská schólička. Děti se budou scházet každý týden od 16:00 na faře s tím, že 1x za 14 dní bude na schóličku navazovat také spolčo. Jako předchozí školní roky bude i letos schólička pravidelně zpívat na středeční dětské mši svaté v Kyjově od 17:00. Rádi bychom také občas zazpívali i na nedělních mších svatých.
Pokud máte ve svém okolí děti od 5 let, neváhejte jim o schóličce říct a do schóličky je pozvat. Velmi přivítáme nové členy pro rozšíření našich řad.