powered by Surfing Waves
tys ustanovil z pokladů své moudrosti tři řády andělů,
podivuhodně jsi je umístil v nebi,
a nanejvýš ladně jsi uspořádal jednotlivé části vesmíru.
Ty jsi pravdy zdroj světla a moudrosti,
i nejvyšší pramen všeho.
Sešli milostivě paprsek Své záře do temnot mého rozumu
a zbav mne dvojí temnoty, ve které jsem se narodil,